خودمـ
پنجشنبه دهم مرداد 1392 | 21:41 |

بـه نـام خُـدایــی کــه هــســت ــ ــ ــ بـدون شـک 気持ち のデコメ絵文字

سَـلـام!

تــانــیــا هــســتـم(الـبـتـه اسـم مـسـتعـارمــه)!اسـم اصـلیـم مارال (ハート) のデコメ絵文字

الــبــتـه رونـاک صـدام مــیـکـنــن顔文字 のデコメ絵文字

متولد:۷۷/۱۲/۲۲ اسفندیـــم

بـه طـرز وحــشــتــنـاکــی عـاشـق رمــانـم スイートラブ 見てね(^◇^)┛ 前にも少し載せたかな のデコメ絵文字

+قـرار نـبـود!

+غــزال!

+گـنـدم!

+رکــسـانــا!

+در حـسـرت آغـوش تـو!

بـیـشــتر خـارجــی مـیـخونــم و تــا حــد مــرگ عــاشـق هــری پـاتــر و

آنــه شــرلــی ـام パステル( 〃▽〃) のデコメ絵文字

خـاطـرات یـک خــون آشـام و تـوآیـلـایــتـم دوس دارم

خــیـلــی مـغــرورم :| مــتـاســفـانه 顔文字、気持ち、表情 のデコメ絵文字

یـکـم غـرغـرو،لـجــبـاز気持ち のデコメ絵文字

شـوخ طـبـعــم،بــه شـدت روی کــشـورم،کــوروش کــبیـر و ひげさん♪放出!! のデコメ絵文字

مـاه تــولـدم تـعـصـب دارم!

عـجــول و جــوگــیـرم،خـیـالـبـافــم気持ち のデコメ絵文字

دســت بـه قــلــمــم خــوبــه!

خــیـلی بـی خیــالــم 整理 のデコメ絵文字

عـاشــق تــاریـخ و جـغـرافــی،از ریـاضــی و فیـزیـک بـیـزارم

زد بــازی و تـتــلـو و یـاس رو خــیـلی مـیـدوســتـمハート のデコメ絵文字

هــمیـنـطـور انــریـکــه はーと。 のデコメ絵文字

وان دیــرکــشـــنــــم کـــه واســش میـمیـرم!

از جــاســتیـن مــتــنـفـرم

فـقــط استقلال !

یـکــی از عـلــایـق عـجیـبم...خـون و تــب کــردنــه゜*きゃわ*゜ のデコメ絵文字

بــه هــرکســی کـه میـگـم تـعجـب میـکـنه

مــن از شـمـا مـیـپـرســم...کجــاش تـعجب آورهــ ؟(タイトルなし) のデコメ絵文字

هــمیــن دیـگـه...(ハート) のデコメ絵文字

بای بای ハート のデコメ絵文字

دُختَــر...
جمعه یازدهم مرداد 1392 | 1:22 |


اتاق دختر باید صورتی باشه...

笑い のデコメ絵文字باید لاکای رنگارنگ و رژای صورتی رو میزش باشه ...スイートラブ 見てね(^◇^)┛ 前にも少し載せたかな のデコメ絵文字パステル( 〃▽〃) のデコメ絵文字

スイートラブ 見てね(^◇^)┛ 前にも少し載せたかな のデコメ絵文字باید عشق باربی و پرنسس باشه باید....パステル( 〃▽〃) のデコメ絵文字

ペコちゃん リクエストありがとう(^з^)-☆Chu!! パステル のデコメ絵文字وگرنه دختر نیست که....

میشه پسر ひげさん♪放出!! のデコメ絵文字


شــــــآدی یعنـــی...
جمعه یازدهم مرداد 1392 | 1:17 |


خوشحالی یعنی این ( تصویری)

خوشحالی یعنی این ( تصویری)

خوشحالی یعنی این ( تصویری)

 

 

دختر یعنــــــی...
جمعه یازدهم مرداد 1392 | 1:10 |